Δημήτρης Ναούμ

Δημήτρης Ναούμ

Αναζητώ το πάθος και τη λογική της ανθρώπινης σκέψης μέσα από τη φιλοσοφία, την επιστήμη, και την ποίηση. Σε κάθε γραμμή και σε κάθε παράγραφο, ψάχνω την αλήθεια και την ομορφιά που κρύβονται στον κόσμο.