Όμηρος - Εις οιωνός...

Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης
Ποιος το είπε;: 
Όμηρος