Φωκυλίδης - Μηδενί δίκην...

Μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης.
Μην βγάλεις ετυμηγορία αν δεν ακούσεις τις εκδοχές αμφότερων των αντιδίκων.
Ποιος το είπε;: 
Φωκυλίδης