Σωκράτης - Εν οίδα...

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.
Ένα γνωρίζω: ότι δεν γνωρίζω τίποτα.
Ποιος το είπε;: 
Σωκράτης