Σοφοκλής - Όρκους εγώ...

Όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω.
Τους όρκους της γυναίκας εγώ δεν τους λογαριάζω (τους γράφω στο νερό).
Ποιος το είπε;: 
Σοφοκλής