Σάρρα Στεφανίδου - Η Μεγαλύτερη...

Η Μεγαλύτερη Απόσταση Που Μπορεί Να Υπάρξει Είναι Εκείνη Που Απέχει Η Πράξη Από Τη Σκέψη.
Αδύναμια Για Οποιονδήποτε Λόγο Και Αιτία Μετατροπής Των Σκεψεών Μας Σε Πράξεις.
Ποιος το είπε;: 
Σάρρα Στεφανίδου