Πυθαγόρας - Τα επίπονα...

Τα επίπονα των ηδέων μάλλον ηγού συντελείν εις αρετήν.
Τα επίπονα και όχι τα ευχάριστα να θεωρείς ότι θα σε οδηγήσουν στην αρετή.
Ποιος το είπε;: 
Πυθαγόρας