Πυθαγόρας - Ο άνθρωπος...

Ο άνθρωπος είναι θνητός με τους φόβους του, και αθάνατος με τις επιθυμίες του.
Ποιος το είπε;: 
Πυθαγόρας