Πυθαγόρας - Ισχύς και...

Ισχύς και τείχος και όπλον σοφού η φρόνησις.
Ποιος το είπε;: 
Πυθαγόρας