Πυθαγόρας - Δουλεύειν πάθεσι...

Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ή τυράννοις.
Είναι χειρότερο να είσαι δούλος στα πάθη σου παρά σε τυράννους.
Ποιος το είπε;: 
Πυθαγόρας