Πιττακός ο Μυτιληναίος - Μη έριζε...

Μη έριζε γονεύσι, καν δίκαια λέγης.
Να μην αντιδικείς με τους γονείς σου ακόμα και αν έχεις δίκιο.
Ποιος το είπε;: 
Πιττακός ο Μυτιληναίος