Νίτσε - Γυναίκες... Κάνουν...

Γυναίκες... Κάνουν τα υψηλά υψηλότερα και τα χαμηλά... συχνότερα.
Ποιος το είπε;: 
Νίτσε