Νίτσε - Ακόμη ζω,...

Ακόμη ζω, ακόμη σκέπτομαι: ακόμη πρέπει να ζω, ακόμη πρέπει να σκέπτομαι
Ποιος το είπε;: 
Νίτσε