Μαξ Πλανκ - Η νέα...

Η νέα επιστημονική αλήθεια δεν καθιερώνεται επειδή πείθονται και διαφωτίζονται οι επικριτές της, αλλά επειδή οι επικριτές της αποβιώνουν και μια νέα γενιά μεγαλώνει που είναι εξοικειωμένη με αυτή.
Ποιος το είπε;: 
Μαξ Πλανκ