Μένανδρος - Αχάριστος, όστις...

Αχάριστος, όστις ευ παθών αμνημονεί
Αχάριστος είναι αυτός που ξεχνά ότι έχει ευεργετηθεί
Ποιος το είπε;: 
Μένανδρος