Μένανδρος - Ανήρ δίκαιος...

Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.
Δεν θα πλουτίσει ποτέ αυτός που είναι δίκαιος.
Ποιος το είπε;: 
Μένανδρος