Μένανδρος - Ανήρ άβουλος...

Ανήρ άβουλος εις κενόν μοχθεί τρέχων.
Ο απερίσκεπτος μάταια κοπιάζει.
Ποιος το είπε;: 
Μένανδρος