Λαϊκή παροιμία - οξύτερον Λυγκέως...

οξύτερον Λυγκέως οράν (λέγεται για κάποιον που έχει πολύ δυνατή όραση)
Ποιος το είπε;: 
Λαϊκή παροιμία