Κωστής Παλαμάς - Το καλό...

Το καλό πρέπει να το παίρνουμε όπου το βρίσκουμε
Ποιος το είπε;: 
Κωστής Παλαμάς