Θαλής - Όσα νεμεσάς...

Όσα νεμεσάς τω πλησίω, αυτός μη ποίει.
Μην κάνεις ο ίδιος αυτά που μισείς στο διπλανό σου.
Ποιος το είπε;: 
Θαλής