Θαλής - Τί δύσκολον;...

Τί δύσκολον; Το εαυτόν γνώναι.
Τι είναι δύσκολο; Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου.
Ποιος το είπε;: 
Θαλής