Ζηνόβιος - Ακλητί κωμάζουσιν...

Ακλητί κωμάζουσιν φίλοι ες φίλων.
Απρόσκλητοι εφορμούν οι φίλοι στα σπίτια των φίλων.
Ποιος το είπε;: 
Ζηνόβιος