Ζηνόβιος - Αεί γεωργός...

Αεί γεωργός εις νέωτα πλούσιος.
Ο γεωργός πάντα αναμένεται να γίνει πλούσιος τον επόμενο χρόνο.
Ποιος το είπε;: 
Ζηνόβιος