Ευριπίδης - Απλούς ο...

Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ
Με απλά λόγια λέγεται η αλήθεια
Ποιος το είπε;: 
Ευριπίδης