Διογένης - Από μεν...

Από μεν τα ήμερα τους κόλακες, από δε τα άγρια τους συκοφάντες.
Από τα ήμερα ζώα το χειρότερο είναι οι κόλακες ενώ από τα άγρια οι συκοφάντες.
Ποιος το είπε;: 
Διογένης