Βίκτορ Ουγκώ - Τα 40...

Τα 40 είναι η μεγαλύτερη ηλικία της νεότητας. Τα 50 είναι η νεότητα για τις μεγάλες ηλικίες.
Ποιος το είπε;: 
Βίκτορ Ουγκώ