Αριστοτέλης - Φύσει μέν...

Φύσει μέν ἐστιν άνθρωπος ζώον πολιτικόν.
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον.
Ποιος το είπε;: 
Αριστοτέλης