Αριστοτέλης - Άνθρωπος που...

Άνθρωπος που δεν έχει φίλους ή ειναι θεός ή αγρίμι.
Ποιος το είπε;: 
Αριστοτέλης