Ανώνυμος - Όσο μεγαλώνεις...

Όσο μεγαλώνεις τόσο καλύτερος ήσουν!
Ποιος το είπε;: 
Ανώνυμος