Ανώνυμος - Το σύστημα...

Το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος
Ποιος το είπε;: 
Ανώνυμος