Ανώνυμος - Η μέση...

Η μέση γυναίκα προτιμά να είναι όμορφη παρά έξυπνη, γιατί ο μέσος άνδρας είναι καλύτερος στο να βλέπει και όχι στο να σκέπτεται.
Ποιος το είπε;: 
Ανώνυμος