Ανώνυμος - Αβρόχοις ποσί...

Αβρόχοις ποσί
χωρίς κόπο
Ποιος το είπε;: 
Ανώνυμος