Ανάχαρσις ο Σκύθης - Γλώσσης, γαστρός,...

Γλώσσης, γαστρός, αιδοίων κράτει.
Να είσαι εγκρατής με τη γλώσσα, την όρεξη και τις αισθήσεις σου.
Ποιος το είπε;: 
Ανάχαρσις ο Σκύθης