Αίσωπος - Είναι εύκολο...

Είναι εύκολο να παριστάνεις το γενναίο από απόσταση ασφαλείας.
Ποιος το είπε;: 
Αίσωπος