ελληνικα αποφθεγματα

Αριστοτέλης - Φύσει μέν...

Φύσει μέν ἐστιν άνθρωπος ζώον πολιτικόν.
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον.

Θαλής - Όσα νεμεσάς...

Όσα νεμεσάς τω πλησίω, αυτός μη ποίει.
Μην κάνεις ο ίδιος αυτά που μισείς στο διπλανό σου.

Θαλής - Κρατίστην είναι...

Κρατίστην είναι δημοκρατίαν την μήτε πλουσίους άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας.
Η καλύτερη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πολύ πλούσιος, ούτε πολύ φτωχούς πολίτες.

Όμηρος - Οπποίον κ´...

Οπποίον κ´ είπησθα έπος, τοίον κ´ επακούσαις.
Τα λόγια που λέμε στους άλλους, τέτοια λόγια θα ακούσουμε και εμείς.

Κωστής Παλαμάς - Το καλό...

Το καλό πρέπει να το παίρνουμε όπου το βρίσκουμε

Αριστοτέλης - Άπας ό...

Άπας ό βίος τών ανθρώπων φύσει καί νόμοις διοικείται.
Η φύση και οι νόμοι ρυθμίζουν τη ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων.

Αριστοτέλης - Πρός ζωήν...

Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν.
Η παιδεία και η αρετή σε οδηγούν με βεβαιότητα στην έντιμη ζωή.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου