αποφθεγματα αρχαιων

Πυθαγόρας - Δουλεύειν πάθεσι...

Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ή τυράννοις.
Είναι χειρότερο να είσαι δούλος στα πάθη σου παρά σε τυράννους.

Πυθαγόρας - Τα επίπονα...

Τα επίπονα των ηδέων μάλλον ηγού συντελείν εις αρετήν.
Τα επίπονα και όχι τα ευχάριστα να θεωρείς ότι θα σε οδηγήσουν στην αρετή.

Αριστοτέλης - Ώσπερ σώμα...

Ώσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω και πόλις, μη όντων νόμων, καταλύεται.
Όπως το σώμα πεθαίνει όταν δεν έχει ψυχή, έτσι και η πόλη διαλύεται αν δεν υπάρχουν νόμοι.

Μένανδρος - Μη σπεύδε...

Μη σπεύδε πλουτείν, μη ταχύς πένης γένη.
Μην βιάζεσαι να πλουτίσεις γιατί μπορεί να γίνεις γρήγορα φτωχός.

Μένανδρος - Γέρων εραστής...

Γέρων εραστής έσχατη κακή τύχη.
Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι ο γέρος εραστής.

Μένανδρος - Αχάριστος, όστις...

Αχάριστος, όστις ευ παθών αμνημονεί
Αχάριστος είναι αυτός που ξεχνά ότι έχει ευεργετηθεί
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου