Σοφοκλής

Σοφοκλής - Γήρας διδάσκει...

Γήρας διδάσκει πάντα καί χρόνου τριβή.
Τα γηρατειά και η τριβή με το χρόνο διδάσκουν τα πάντα.

Σοφοκλής - Όρκους εγώ...

Όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω.
Τους όρκους της γυναίκας εγώ δεν τους λογαριάζω (τους γράφω στο νερό).

Σοφοκλής - Πολλά τα...

Πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει.
Πολλά τα δεινά, τίποτα όμως τόσο δεινό όσο ο άνθρωπος.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου