Σάρρα Στεφανίδου

Σάρρα Στεφανίδου-Sarra Stefanidou - Η ευκαιρία...

Η ευκαιρία που μπορείς να αρπάξεις για οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στη ζωή σου, αν όμως τη χάσεις δε χάνεις και τη ζωή σου γιατί μαθαίνοντας από αυτήν που έχασες θα έχεις ευκαιρίες ξανά όμως ευκαιρία για να ξαναζήσεις δεν υπάρχει.

Σάρρα Στεφανίδου - Η Μεγαλύτερη...

Η Μεγαλύτερη Απόσταση Που Μπορεί Να Υπάρξει Είναι Εκείνη Που Απέχει Η Πράξη Από Τη Σκέψη.
Αδύναμια Για Οποιονδήποτε Λόγο Και Αιτία Μετατροπής Των Σκεψεών Μας Σε Πράξεις.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου