Πυθαγόρας

Πυθαγόρας - Δουλεύειν πάθεσι...

Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ή τυράννοις.
Είναι χειρότερο να είσαι δούλος στα πάθη σου παρά σε τυράννους.

Πυθαγόρας - Τα επίπονα...

Τα επίπονα των ηδέων μάλλον ηγού συντελείν εις αρετήν.
Τα επίπονα και όχι τα ευχάριστα να θεωρείς ότι θα σε οδηγήσουν στην αρετή.

Πυθαγόρας - Πράξης, δ´...

Πράξης, δ´ αισχρόν ποτε μήτε μετ´ άλλου μήτ´ ιδίη. Πάντων δε μάλιστ´ αισχύνεο σαυτόν.
Να μην κάνεις ποτέ άσχημες πράξεις, ούτε με παρέα, ούτε μόνος. Και περισσότερο από όλους να ντρέπεσαι τον εαυτό σου.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου