Λαϊκή παροιμία

Λαϊκή παροιμία - οξύτερον Λυγκέως...

οξύτερον Λυγκέως οράν (λέγεται για κάποιον που έχει πολύ δυνατή όραση)
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου