Κωστής Παλαμάς

Κωστής Παλαμάς - Το καλό...

Το καλό πρέπει να το παίρνουμε όπου το βρίσκουμε
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου