Δαρβίνος

Δαρβίνος - Ο μαθηματικός...

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός άνθρωπος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου