Αριστοτέλης

Αριστοτέλης - Ώσπερ σώμα...

Ώσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω και πόλις, μη όντων νόμων, καταλύεται.
Όπως το σώμα πεθαίνει όταν δεν έχει ψυχή, έτσι και η πόλη διαλύεται αν δεν υπάρχουν νόμοι.

Αριστοτέλης - Πάντες άνθρωποι...

Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει.
Είναι στη φύση του ανθρώπου η επιθυμία για τη γνώση.

Αριστοτέλης - Φύσει μέν...

Φύσει μέν ἐστιν άνθρωπος ζώον πολιτικόν.
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον.

Αριστοτέλης - Άπας ό...

Άπας ό βίος τών ανθρώπων φύσει καί νόμοις διοικείται.
Η φύση και οι νόμοι ρυθμίζουν τη ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων.

Αριστοτέλης - Πρός ζωήν...

Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν.
Η παιδεία και η αρετή σε οδηγούν με βεβαιότητα στην έντιμη ζωή.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου