φτωχός

Μένανδρος - Μη σπεύδε...

Μη σπεύδε πλουτείν, μη ταχύς πένης γένη.
Μην βιάζεσαι να πλουτίσεις γιατί μπορεί να γίνεις γρήγορα φτωχός.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου