φιλοσοφία

Sarra Stfnd (iNNa) - Η Μεγαλύτερη...

Η Μεγαλύτερη Απόσταση Που Μπορεί Να Υπάρξει Είναι Εκείνη Που Απέχει Η Πράξη Από Τη Σκέψη.
Αδύναμια Για Οποιονδήποτε Λόγο Και Αιτία Μετατροπής Των Σκεψεών Μας Σε Πράξεις.

Σάρρα Στεφανίδου - Η Μεγαλύτερη...

Η Μεγαλύτερη Απόσταση Που Μπορεί Να Υπάρξει Είναι Εκείνη Που Απέχει Η Πράξη Από Τη Σκέψη.
Αδύναμια Για Οποιονδήποτε Λόγο Και Αιτία Μετατροπής Των Σκεψεών Μας Σε Πράξεις.

Malcolm X - Το μέλλον...

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου