προνοητικότητα

Malcolm X - Το μέλλον...

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου