πράξεις

Ηρόδοτος - «Άμα έπος...

«Άμα έπος τε και έργον εποίει» ή «Αμ' έπος, αμ' έργον»
Το 'πε και το 'κανε

Θαλής - Όσα νεμεσάς...

Όσα νεμεσάς τω πλησίω, αυτός μη ποίει.
Μην κάνεις ο ίδιος αυτά που μισείς στο διπλανό σου.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου