πλούτος

Leonardo da Vinci - Αυτός που...

Αυτός που επιθυμεί να πλουτίσει μέσα σε μια μέρα θα κρεμαστεί σε ένα χρόνο.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου