ονειδος

Ανάχαρσις ο Σκύθης - Ονειδιζόμενος υπό...

Ονειδιζόμενος υπό Αττικού, ότι Σκύθης εστίν, έφη· Αλλ’ εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι.
Στη μομφή από Αθηναίο ότι ο Ανάχαρσις είναι Σκύθης απάντησε: η δική μου ντροπή μπορεί να είναι η πατρίδα μου, εσύ όμως είσαι ο ίδιος ντροπή για την πατρίδα σου.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου