γονείς

Πιττακός ο Μυτιληναίος - Μη έριζε...

Μη έριζε γονεύσι, καν δίκαια λέγης.
Να μην αντιδικείς με τους γονείς σου ακόμα και αν έχεις δίκιο.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου